DigSam i media

Sven Inge Molnes (førstelektor, NTNU) og Helene Berg (førsteamanuensis, NTNU) har skrevet om Digsam prosjektet i Sunnmørsposten. Institutt for helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund er med i fagutviklingsprosjektet DigSam som er finansiert gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku, nå HK-dir). I dette prosjektet…

read more

Planleggingsfasen: DigSam – digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag

Utvikling av et undervisningsopplegg om digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag er målet med DigSam- prosjektet. Rigmor Furu ved UiT Norges arktiske universitet har ledet planleggingsfasen i prosjektet. Med utgangspunkt i ASSURE-modellen, som er en pedagogisk planleggingsmodell for utvikling av digitale undervisningsressurser, har den nasjonale og de lokale prosjektgruppene kommet…

read more