Hva er DigSam?

Hovedmålet med DigSam-prosjektet er å sørge for at alle Norges kandidater i helse- og sosialfaglige utdanninger, gjennom et samstemt og kvalitetssikkert undervisningsopplegg, tilegner seg kompetanse og oppnår læringsutbyttet i digital sikkerhet, og at alle undervisere i helse- og sosialfaglige utdanninger skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse i digital sikkerhet. 

SAMARBEIDSPARTNERE