Aktiviteter

DigSam på Normkonferansen

Representanter fra DigSam var til stede på stand ved Normkonferansen 2022, der vi knyttet kontakter med folk i både UH-sektor, helsesektoren og sikkerhetsspesialister. Vi fikk positive tilbakemeldinger om at DigSam er et kjærkomment tilskudd til undervisningen om digital sikkerhet.

read more

DigSam i media

Sven Inge Molnes (førstelektor, NTNU) og Helene Berg (førsteamanuensis, NTNU) har skrevet om Digsam prosjektet i Sunnmørsposten. Institutt for helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund er med i fagutviklingsprosjektet DigSam som er finansiert gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku, nå HK-dir). I dette prosjektet…

read more

Utvikling av læringspakke for digital sikkerhet

Arbeidet med å utvikle undervisningsopplegg om digital sikkerhet er i full gang ved de samarbeidende institusjonene. Arbeidet er nå fokusert på utvikling av undervisningsopplegg knyttet til ulike typer scenarier. Det jobbes med å utvikle scenario som illustrer, forklarer og utfordrer fem elementer; identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette situasjoner som…

read more

Intensivering i prosjektet

Prosjektet er nå inne i andre arbeidspakke, og læringsutbytter innenfor digital sikkerhet er utarbeidet og scenarioer er under utvikling ved de ulike universitetene. Læringsutbyttene baserer seg i stor grad på prinsipper fra nasjonale rammeverk (lovverk, forskrifter og veiledere for digital sikkerhet/informasjonssikkerhet i helsesektoren), NORMEN, GDPR og NIST (National Institute of…

read more

Planleggingsfasen: DigSam – digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag

Utvikling av et undervisningsopplegg om digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag er målet med DigSam- prosjektet. Rigmor Furu ved UiT Norges arktiske universitet har ledet planleggingsfasen i prosjektet. Med utgangspunkt i ASSURE-modellen, som er en pedagogisk planleggingsmodell for utvikling av digitale undervisningsressurser, har den nasjonale og de lokale prosjektgruppene kommet…

read more

Hvorfor DigSam

EU-kommisjonen har gjennom den såkalte Cybersikkerhetsforordningen av 2019 slått fast at Europa står overfor en rekke digitale sikkerhetsutfordringer. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) fremhever særlig betydningen av digitalisering i helse- og sosialtjenestene som en viktig bidragsfaktor både til sosial og finansiell velferd. De slår fast at håndtering av digital…

read more