Hovedmålet med prosjektet er å sørge for at alle Norges kandidater i helse- og sosialfaglige utdanninger, gjennom et samstemt og kvalitetssikkert undervisningsopplegg, tilegner seg kompetanse og oppnår læringsutbyttet i digital sikkerhet, og at alle undervisere i helse- og sosialfaglige utdanninger skal ha mulighet til å tilegne seg kompetanse i digital sikkerhet. 

Delmål

  • utvikle, utprøve og evaluere undervisnings- og vurderingsressurser til studenter om digital sikkerhet for å sikre at kandidatene i helse- og sosialfaglige utdanninger kan sørge for digital sikkerhet i egen yrkesutøvelse for å møte samfunnets behov for trygge digitale løsninger 
  • utvikle et digitalt kurs for undervisere i høyere utdanning om digital sikkerhet slikt at undervisere i høyere utdanning kan utvikle sin kompetanse på området 
  • gjøre undervisningsressurser og kompetansehevende tiltak/kurs tilgjengelig for alle på digitale plattformer 
  • bygge kultur for åpenhet, gjenbruk og deling i høyere utdanning ved å videreutvikle en nasjonal kvalitets- og delingskultur der universitet og høgskoler går sammen om å utvikle felles lærings- og vurderingsressurser