Kontaktpersoner knyttet til de ulike modulene i DigSam:

Modul 1: Identifisering (bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet,integritet og tilgjengelighet): Elin Stikbakke

Modul 2: Beskytte (personvern, taushetsplikt og passordbruk): Julia Köhler-Olsen

Modul 3: Oppdage innbrudd i systemet (hacking, svart skjerm): Rigmor Furu

Modul 4: Respondere (eskalering og loggføring): Ivar Rosenberg

Modul 5: Gjenopprette (kommunikasjon, ansvar og debrief): Aud Mette Myklebust

Modul 6: Hvordan undervise med DigSam: Gry Sjøholt