På DigSam sine nettsider har vi gjort DigSam-emnet tilgjengelig som Zip-fil og som *.imscc- fil. Disse formatene kan i mange tilfeller importers inn i andre læringsplattformer (LMS’er) eller brukes i den åpne Canvas plattformen (UiB).

En . imscc-fil er en spesiell type zip-fil som bruker en Common Cartridge-spesifikasjon for å tillate at de samme kursdataene kan importeres til forskjellige Learning Management Systemer (LMS).

Open Canvas LMS

I åpen Canvas LMS kan en importere *.imscc-filer eller zip-filer på følgende måter:

Trykk knappen «Importer eksisterende innhold» (se bilde ovenfor). Følgende bilde vil vises:

Velg «Canvas eksport pakke for emne» og deretter fila du ønsker å laste opp i ditt emne.

Importere innhold til Blackboard

På Emneinnhold-siden, kan du åpne menyen på høyre side over innholdslisten. Velg Importer innhold > importer emneinnhold og velg en emnepakke du vil laste opp fra datamaskinen. Alt innholdet fra pakken importeres i emnet ditt. Det nye innholdet legges til på slutten av innholdslisten.

Det er bare mulig å importere komprimerte filer. Filtypene som støttes, er ZIP og IMSCC.

Alt etter hvor den aktuelle filen er lagret velger du fra hvor du ønsker å importere den aktuelle filen.

Når innholdet importeres, vises det en melding i innholdslisten.

Importdetaljer-panelet

Hvis enkelte elementer fra Original-emnevisningen ikke kunne importeres i Ultra-emnevisningen, ser du et tall når prosessen er ferdig.

Du kan velge lenken med tallet nederst på skjermen for å se en liste med innhold som er merket av systemet. Et panel åpnes. Velg et element for mer informasjon. Velg X i den øvre, svarte feltet for å gå tilbake til listen i panelet.

Annet LMS

Det er mulig å importere Zip-fil og *.imscc- filer til andre LMS’er som støtter standarden for IMS Common Cartridge. Se support for læringsplattformen.