DigSam på Normkonferansen

Fra høyre: Trude Myhrer (OsloMet), Elin Stikbakke (NTNU) og Paal B. Solhaug (USN)

Representanter fra DigSam var til stede på stand ved Normkonferansen 2022, der vi knyttet kontakter med folk i både UH-sektor, helsesektoren og sikkerhetsspesialister. Vi fikk positive tilbakemeldinger om at DigSam er et kjærkomment tilskudd til undervisningen om digital sikkerhet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.