DigSam på Normkonferansen

Representanter fra DigSam var til stede på stand ved Normkonferansen 2022, der vi knyttet kontakter med folk i både UH-sektor, helsesektoren og sikkerhetsspesialister. Vi fikk positive tilbakemeldinger om at DigSam er et kjærkomment tilskudd til undervisningen om digital sikkerhet.

read more