Hvorfor DigSam

EU-kommisjonen har gjennom den såkalte Cybersikkerhetsforordningen av 2019 slått fast at Europa står overfor en rekke digitale sikkerhetsutfordringer. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) fremhever særlig betydningen av digitalisering i helse- og sosialtjenestene som en viktig bidragsfaktor både til sosial og finansiell velferd. De slår fast at håndtering av digital sikkerhet og infrastruktur av høy kvalitet er essensielt både for pasientsikkerhetsarbeidet, men også selve kvaliteten på helse- og sosialtjenestene. I tråd med denne utviklingen har det de siste årene vært satt i gang et nasjonalt arbeid i statsforvaltningen, blant annet gjennom Difis veileder for digital sikkerhet, basert på kjerneprinsippene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet

Leave a Reply

Your email address will not be published.