DigSam i media

Sven Inge Molnes (førstelektor, NTNU) og Helene Berg (førsteamanuensis, NTNU) har skrevet om Digsam prosjektet i Sunnmørsposten. Institutt for helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund er med i fagutviklingsprosjektet DigSam som er finansiert gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku, nå HK-dir). I dette prosjektet…

read more

Hvorfor DigSam

EU-kommisjonen har gjennom den såkalte Cybersikkerhetsforordningen av 2019 slått fast at Europa står overfor en rekke digitale sikkerhetsutfordringer. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) fremhever særlig betydningen av digitalisering i helse- og sosialtjenestene som en viktig bidragsfaktor både til sosial og finansiell velferd. De slår fast at håndtering av digital…

read more