Utvikling av læringspakke for digital sikkerhet

Arbeidet med å utvikle undervisningsopplegg om digital sikkerhet er i full gang ved de samarbeidende institusjonene. Arbeidet er nå fokusert på utvikling av undervisningsopplegg knyttet til ulike typer scenarier. Det jobbes med å utvikle scenario som illustrer, forklarer og utfordrer fem elementer; identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette situasjoner som…

read more