Utvikling av læringspakke for digital sikkerhet

Arbeidet med å utvikle undervisningsopplegg om digital sikkerhet er i full gang ved de samarbeidende institusjonene. Arbeidet er nå fokusert på utvikling av undervisningsopplegg knyttet til ulike typer scenarier.

Det jobbes med å utvikle scenario som illustrer, forklarer og utfordrer fem elementer; identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette situasjoner som utfordrer den digitale sikkerheten.

I DigSam prosjektet har vi valgt å bruke elementer fra NIST-rammeverket (National Institute of Standards and Technology) for å utarbeide en læringspakke for digital sikkerhet for helse- og sosialfagene i Norge med utgangspunkt i LUB12 i RETHOS.

Vi har valgt å dele opp utarbeidingen av de ulike elementene på de fem universitet og høyskole som er med i prosjektet.  Hvert element har to scenarier. Se fordeling av element og hvilke to scenario som er lagt inn undre hvert element i figur 1.

Prosjektet har som mål at læringspakken, eller elementer fra læringspakken skal være klar til å testes av studenter ved de institusjonene til høsten 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.