Utvikling av læringspakke for digital sikkerhet

Arbeidet med å utvikle undervisningsopplegg om digital sikkerhet er i full gang ved de samarbeidende institusjonene. Arbeidet er nå fokusert på utvikling av undervisningsopplegg knyttet til ulike typer scenarier. Det jobbes med å utvikle scenario som illustrer, forklarer og utfordrer fem elementer; identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette situasjoner som…

read more

Intensivering i prosjektet

Prosjektet er nå inne i andre arbeidspakke, og læringsutbytter innenfor digital sikkerhet er utarbeidet og scenarioer er under utvikling ved de ulike universitetene. Læringsutbyttene baserer seg i stor grad på prinsipper fra nasjonale rammeverk (lovverk, forskrifter og veiledere for digital sikkerhet/informasjonssikkerhet i helsesektoren), NORMEN, GDPR og NIST (National Institute of…

read more