Hvorfor DigSam

EU-kommisjonen har gjennom den såkalte Cybersikkerhetsforordningen av 2019 slått fast at Europa står overfor en rekke digitale sikkerhetsutfordringer. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) fremhever særlig betydningen av digitalisering i helse- og sosialtjenestene som en viktig bidragsfaktor både til sosial og finansiell velferd. De slår fast at håndtering av digital…

read more