Intensivering i prosjektet

Prosjektet er nå inne i andre arbeidspakke, og læringsutbytter innenfor digital sikkerhet er utarbeidet og scenarioer er under utvikling ved de ulike universitetene. Læringsutbyttene baserer seg i stor grad på prinsipper fra nasjonale rammeverk (lovverk, forskrifter og veiledere for digital sikkerhet/informasjonssikkerhet i helsesektoren), NORMEN, GDPR og NIST (National Institute of…

read more