Intensivering i prosjektet

Prosjektet er nå inne i andre arbeidspakke, og læringsutbytter innenfor digital sikkerhet er utarbeidet og scenarioer er under utvikling ved de ulike universitetene. Læringsutbyttene baserer seg i stor grad på prinsipper fra nasjonale rammeverk (lovverk, forskrifter og veiledere for digital sikkerhet/informasjonssikkerhet i helsesektoren), NORMEN, GDPR og NIST (National Institute of Standards and Technology). En del av arbeidet i arbeidspakke 2 er også å lage filmsnutter tilpasset læringsutbytte og scenarioer, og noen av universitetene er nå allerede igang med filming.

Arbeidspakke 1 er dermed avsluttet, og første delrapport er levert. I den første arbeidspakken var det 4 møter i hovedprosjektgruppa. Det ble utviklet samarbeidsavtaler mellom institusjonene. Deri avtale om bidrag i prosjektet og fordeling av økonomi. Fordeling av ressurser inn i de ulike arbeidsgruppene ble gjort ved at deltakere meldte fra hvilken arbeidspakke de ville bidra i.
Med utgangspunkt i ASSURE-modellen, som er en pedagogisk planleggingsmodell for utvikling av digitale undervisningsressurser, har den nasjonale og de lokale prosjektgruppene arbeidet godt sammen og kom fram til hvordan vi ønsker å utvikle den digitale undervisningsressursen om digital sikkerhet til studentene.
Den primære målgruppen vil være studenter ved helse- og sosialfagutdanninger, ved bachelorutdanning. Den sekundære målgruppen vil være alle andre studenter, men også fagansatte og helsepersonell.

Leave a Reply

Your email address will not be published.