Planleggingsfasen: DigSam – digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag

Utvikling av et undervisningsopplegg om digital sikkerhetskompetanse i helse- og sosialfag er målet med DigSam- prosjektet. Rigmor Furu ved UiT Norges arktiske universitet har ledet planleggingsfasen i prosjektet. Med utgangspunkt i ASSURE-modellen, som er en pedagogisk planleggingsmodell for utvikling av digitale undervisningsressurser, har den nasjonale og de lokale prosjektgruppene kommet…

read more