DigSam i media

Sven Inge Molnes (førstelektor, NTNU) og Helene Berg (førsteamanuensis, NTNU) har skrevet om Digsam prosjektet i Sunnmørsposten.

Institutt for helsevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Ålesund er med i fagutviklingsprosjektet DigSam som er finansiert gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku, nå HK-dir). I dette prosjektet blir det utviklet en gratis digitalt tilgjengelig læringsressurs om digital sikkerhet for helse- og sosialfagene. Det foreløpige resultatet er tilgjengelig på digsam.usn.no.

Les hele kronikken her.

Leave a Reply

Your email address will not be published.