Læringsressurs om digital sikkerhet 

Velkommen til denne læringsressursen om digital sikkerhet som består av 5 moduler:

Modul 1: Identifisere (bevissthet om digital sikkerhet, samt konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet).
Modul 2: Beskytte (passord og personlig informasjon). 
Modul 3: Oppdage innbrudd i systemet (hacking, svart skjerm). 
Modul 4: Respondere (eskalering og loggføring). 
Modul 5: Gjenopprette (debrief, kommunikasjon og ansvar). 

Under finner du en sirkel med oversikt over alle modulene der du kan trykke på disse å komme direkte til den modulen du vil se på.
Før du begynner anbefaler vi at du leser instruksjonen om hvordan du
bruker denne ressursen under fanen
Hvordan bruke hjemmesiden.

NB: Da hjemmesiden ikke er optimalisert for små skjermer, anbefaler vi at dere bruker en datamaskin (PC eller Mac) under uttestingen av DigSam.