Gjenopprette

Denne læringsmodulen er rettet mot studenter ved helse- og sosialfagutdanninger, fagansatte ved helse- og sosialfagutdanninger, og ansatte innen helse- og sosialtjenesten.

Læringsmodulen består av to læringspakker:

1) Podkast om kommunikasjon og ansvar (25 minutter)

2) 3-trinns modell for Debrief


Podkast med tilhørende refleksjonsspørsmål, med fokus på hvordan man jobber med digital sikkerhet i et helseforetak, og hver enkelt helsearbeider sine ansvar. Det anbefales å høre podcasten og svare på refleksjonsspørsmålene i etterkant.

 

Læringspakken om debrief digital sikkerhet i helsevesenet består av en 3-trinns modell for debrief. Her er det tenkt at du velger ett av scenariene i en av de andre modulene, og går gjennom de tre stegene for debrief. Noter oppsummering av debrief i skjemaet.

Arbeidsgruppe USN

Aud Mette Myklebust – Førsteamanuensis og visedekan for utdanningskvalitet og samhandling ved fakultet for helse og sosialvitenskap.

Rita Li – Høgskolelektor ved fakultet for helse og sosialvitenskap.
Janne Dugstad – Førsteamanuensis ved fakultet for helse og sosialvitenskap. Leder ved senter for helse og teknologi.
Christine Eikefet – Høgskolelektor ved fakultet for helse og sosialvitenskap, radiografiutdanningen.
Grith Fosnæs – Høgskolelektor ved fakultet for helse og sosialfag, sykepleierutdanningen.
Paal B. Solhaug – Førstekonsulent ved enhet for digitalisering og utdanningskvalitet.