Respondere

Modulen består av to læringspakker:


1) 
Loggføring
2) 
Eskalering

Læringsressurser og aktiviteter i modulene er tekster, video og diskusjons- og refleksjonsoppgaver. Oppgavene kan løses enten i videomøter, summegrupper i klasserommet eller som diskusjonsoppgaver i forumet i læringsplattformen.

Denne modulen omhandler hvordan man loggfører og agerer på brudd eller trusler på den digitale sikkerheten, og hvilken rolle automatisk og manuell loggføring fungerer både som et verktøy for å ivareta den digitale sikkerheten, og hvordan logger kan brukes for å respondere på trusler mot den digitale sikkerheten